Wytyczne sanitarne w Kinie “Łydynia”

  • by

Drodzy widzowie przedstawiamy Wam wytyczne sanitarne. Będą one obowiązywać podczas Waszej wizyty w kinie i podczas seansu!

Prosimy o ich stosowanie!!!