Urodziny w Kinie

Za okazaniem dokumentu potwierdzającego, że w danym dniu widz ma urodziny, kupuje dwa bilety w cenie jednego według cen z danego dnia